Sağlıklı Birey Nasıl Olunmalıdır?

2013-07-29 08:18:00

Sağlıklı Birey Nasıl Olunmalıdır?   Sağlıklı Birey düzenli beslenme ile olunur. Sağlıklı Birey düzenli spor ile olunur. Sağlıklı Birey etrafındaki kişilere sağlık,spor,beslenme alanlarında örnek olarak olunur. Sağlıklı Birey sağlığı ile ilgili konularda taviz vermeyerek olunur. Sağlıklı Birey yaşamını, düzenini, sağlığı üzerine kurmalıdır. Sağlıklı Birey hakkında düşüncelerinizi  yorum olarak iletebilirsiniz. Devamı

Diyetler ve Zararları

2013-06-15 00:38:00

                                                         Sağlıklı zayıflayacağım derken zararlı diyetlere dikkat! Tüm diyetlerden sonra kilolarınızdaki düşüşler sizi yanıltmasın. Oysaki verdiğiniz, su olabilir. Yapılan diyetlerin ardından hızla verilen kilolar, diyet sonrası hızla alınıyor. Diyet yapmak isteyenlerin büyük bir kısmı profesyonel yardım alırken, ünlülerin ya da komşusunun rejimini yapanların sayısı hiçte az değil. Diyet yaparken tartıda görünen azalmış kilolar gerçeği yansıtmayabiliyor. Uzmanlar verilen kiloların yağ olması gerektiğini Bilinçsiz yapılan kilolarda ise su ve kas kaybı olabileceğini söylüyor. Diyet metabolizma hızı ölçülmeden asla diyete başlanmaması gerektiğini söylüyor. Beslenme ve diyet uzmanları, bilinçsizce yapılan diyetlerin metabolizma hızını yavaşlattığını söylüyor. Diyetten sonra ise daha az yenmesine rağmen, daha hızlı kilo alındığına dikkat çeken uzmanlar, sağlıklı zayıflama için diyete başlanmadan önce mutlaka metabolizma hızının ölçülmesi gerektiğini söylüyor. “Bazal metabolizma hızı” bireyin gün içinde hiçbir şey yapmadan harcayabileceği enerji miktarıdır. Tıpkı parmak izi gibi kişiye özedir. Sağlıklı zayıflama için şayet bir beslenme programı düzenlenecekse, ilk uygulanacak şey metabolizma hızının ölçülmesi olacaktır. Metabolizma hızını ölçmeden yapılan tüm diyetler başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Sık sık kilo alıp vermenin metabolizmayı yorup zayıflattığını belirten uzmanlar, fiziksel aktivitenin yani sporun ise metabolizmanın hızını artırdığını söylüyor. Diyet uygularken öğün atlanması halin... Devamı

Bloğunuzdan Para Kazanın...

2012-08-15 07:12:00
Bloğunuzdan Para Kazanın... |  görsel 1

  Bloğunuzdan para kazanın...   Sürekli birşeyler paylaştığınız bloğunuzdan para kazanmak hakkınız, o kadar emek veriyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz ama nasıl para kazanacağınızı düşünüyorsanız biz adanaliyim.blogcu.com sizlere yardımcı olacağız.   Bir çok kişinin bildiği gibi google adsense ile para kazanmak artık kolay..   Öncelikle gmail.com'a üye oluyoruz   Google adsenseye başvuru yapmadan önce lütfen kurallarını okuyalım daha sonradan ban vs. yemeyelim.   Daha sonra google adsenseye başvuru yapıyoruz. Buradan..   Google adsensenin bloğunuzu kabul etmesi için bloğunuzun, özgün içerikli, +18 içerik içermeyen, kopya paylaşımlar yapılmayan, yeteri kadar içeriği olan bir bloğunuz olması gereklidir.   Google adsense sitemizi kabul ettiğinde bize mail gönderiyor, biz mailden google adsense paneline girip reklam birimlerini ayarlayıp bloğumuza yerleştiriyoruz.   Google botları sitemizi bir süre takip ediyor ve eğer sitenizin içeriği uygun bir şekilde ilerliyorsa 2. onayıda veriyor artık bloğunuzdan para kazanabilirsiniz.   Aklınızda soru işaretleri varsa yorum yaparak sorabilirsiniz.    ... Devamı

Adana'da Sanayi Üretimi

2012-08-14 12:03:00

  Adana sanayi bakımından gelişmiş durumdadır. Ancak Türkiye'nin son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak yeni sanayi atılımları da gerçekleşmekte ve Adana’nın büyük sanayi potansiyeline, havaalanı, otoyol, yeni otoyol projeleri, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesi, küçük sanayi siteleri, Çukurova Üniversitesi, yeni konut alanları ve çeşitli sağlık ve eğitim kurumları büyük katkı sağlamaktadır.   Adana sanayisi, 1950 yılından itibaren daha çok tarıma dayalı olarak büyümüştür. İlde tarıma dayalı sanayi dalında iki ana konu vardır. Bunlar, tarıma dayalı tekstil sanayi ve bitkisel yağ sanayidir. 1970'li yıllarla birlikte Adana'da KOBİ sayısının artmasından dolayı üretim yapan firma sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Aynı süreç içinde diğer bütün sektörlerde de üretime geçilmiştir. Türkiye’nin dışa dönük üretime başladığı 1980’li yıllarda firmaların bu döneme uyum sağlama zorlukları nedeniye 10 yıl süreyle sanayi gelişimnde bir durgunluk dönemi yaşanmıştır. Fakat ikinci sanayi hamlesi olarak adlandırılan 1996 yılından itibaren Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmalarının tamamlanmasından sonra kentte tüm sektörlerde yatırım yapılarak üretime geçilmiştir. Bugün Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 242 adet üretime devam eden firma bulunmaktadır.   Adana'nın üretimde ön sıralarda yer almasının en önemli nedenlerinden biri yatırım ikliminin çok müsait olmasıdır. İkinci önemli neden ise Adana'nın tarım üretiminde kullanılan sanayi ve gıda ürünlerindeki diğer yatırımlar için hammaddenin kaynağında bulunmasıdır. Üretimde hızlan... Devamı

Adana'da Ticaret

2012-08-14 12:00:00

    Adana'nın ticaret hacmindeki büyüme, beraberinde değişim ve gelişimi getirmekte olup, bunun sonucunda hızlı bir şirketleşme ve kurumsallaşma olgusu yaşanmaktadır. 1985 yılında 1.700 olan şirket sayısı 1997 yılında 12.000'lere ulaşmış günümüzde ise 20.000'leri aşmıştır.   Türkiye ekonomisi içinde ticaret sektörünün payı % 20,5 düzeyindedir. Akdeniz Bölgesi'nde ticaretin payı ülke ortalamasının üstünde bir oran ile % 23,4 iken Adana'da %20,8'dir. Tüm ülkede olduğu gibi sanayiden sonra ticaret gelmektedir. Adana'da ticaret, sanayi gibi tarıma dayalıdır ve özellikle iç ticarete konu olan mallarda ağırlık tarımsal hammaddelerle, mamul mallardadır.   Adana ticareti sanayileşmeye paralel olarak gelişme göstermiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ulucami ve Seyhan nehri kıyılarında kurulan pazar yerlerinde haftanın bazı günlerinde köylü vatandaşın getirdiği ürünler pazarlanmakta iken bugün bunun yerini Avrupa standartlarına uygun, çok uluslu büyük satış merkezleri ile hal ve pazar yerleri almıştır. Yüzyıllardır doğuyu batı arasında bulunan önemli ticaret yollarının üzerinde olması Adana'nın bir ticaret merkezi olmasını sağlamıştır. Adana'da imalat sanayi faaliyetleri tarımsal faaliyetlere özellikle pamuğa dayalı olarak gerçekleşmiştir. Doğal olarak ticarette bu sektörlere paralel gelişme göstermiştir.   1970'li yıllarda Adana'da imalat sanayinde pamuğa dayalı üretim dışında gıda, hazır giyim, kimya, orman ürünleri sanayisinde faaliyetlere de başlanmış, 1980'li yıllarda üretimde çeşit artmiş, turunçgil alanları genişletilmiş ve seracılık yaygınlaşmaya başlamıştır.   Adana Ticaret Odası (ATO)'na kayıtlı 20.000’in üz... Devamı

Adana'da Tarım

2012-08-14 11:56:00
Adanada Tarım |  görsel 1

  Türkiye`nin gıda deposu: Adana     Çukurova Deltası Akdeniz'e dökülen nehirlerin oluşturduğu Nil Deltası'ndan sonra dünyadaki ikinci büyük deltadır. Seyhan, Ceyhan ve Berdan nehirleri bu deltayı oluşturmaktadır. Adana, tarımın en önemli unsurlarından biri olan zengin su kaynakları ve iklimin uygunluğu bakımından doğal olarak zengin bir tarım potansiyeline sahiptir. Verimli Çukurova toprakları bugün tarımsal üretim potansiyeli bakımından Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır.     Çukurova tarımında çeşitlilik     Asırlardır bölgede yaşayan birçok medeniyetin gıda ihtiyacını karşılayan verimli Çukurova toprakları, tarımda oldukça geniş bir üretim çeşitliliğine sahiptir. Bölgede tahıl, endüstri bitkileri, sebzeler ve turunçgillerin yanı sıra organik tarım da son dönemde oldukça ciddi bir geklişme göstermiştir.       Tarım yapılabilen alanlar     Adana ilinin toplam yüzölçümü, 1997 yılında Osmaniye’nin il olması ve üç ilçenin de bu ile dahil olmasıyla 1.725.300 hektardan 1.403.000 hektara düşmüştür. Buna rağmen bugün il yüzölçümünün % 38.5’ini tarım toprakları oluşturmakta ve bu oran Türkiye tarım topraklarının % 2.5‘ine karşılık gelmektedir. Adana tarım topraklarının yaklaşık %85‘ini ekilen tarla arazisi oluşturmaktadır.   Adana ilinde tarımla geçinen hanelerin sayısı 52.000 düzeyindedir. Bu hanelerin yaklaşık % 60’ı hem bitkisel hem hayvansal üretim, %30’u sadece bitkisel üretim ile %10’u ise hayvansal üretim ile uğraşmaktadır.   Adana ilinde sadece bitkisel yada sadece hayvansal &uum... Devamı

Adana'da Madencilik

2012-08-14 11:51:00
Adanada Madencilik |  görsel 1

  Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de hammadde kaynaklan yöreler arasında eşit olarak dağılmamıştır. Adana ili Türkiye içinde madencilik açısından ilk öncelikli iller arasına giremese de, metalik ve endüstri madenleri bakımından önemli bir potansiyele sahiptir.   Metalik madenler içinde krom, demir ve manganez, kurşun, çinko, enerji hammaddelerinden kömür ve endüstriyel hammadde kaynaklarından kuvars ve kuvarsit, kil, barit, kireçtaşı ve kum agregası ve pomza bu zenginliklerin başında gelmektedir.   Krom madenciliğinde Türkiye genelinde 4. bölgeyi oluşturan Adana ili, komşu olduğu Mersin ve Hatay limanlan sayesinde önemli ihraç potansiyeline sahiptir.   Bugüne kadar maden ürünleri içinde Adana'ya en fazla döviz kazandıran kromitin son yıllarda düşen fiyatları sebebiyle şu anda durma noktasında görünmesine rağmen, yakın gelecekte kromit madenciliğinde bir canlanma beklenmektedir.   İl içindeki ikinci derecede öneme sahip demir ve manganez de özellikle İsdemir için üretilmektedir. Son yıllarda yanlış politikalar yüzünden ithal cevhere yönelen İsdemir'in yerli cevhere gereken önemi vermesi kaçınılmaz olup, bu sektörde canlanma olacağı beklenmektedir.   Tufanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan ve termik santral kurmaya uygun 300 milyon tondan daha büyük bir rezerve sahip ortalama 1100-1300 kcal/kg'lık linyit yatakları ihale aşamasındadır. Adana ili için yine önemli miktarda kuvars kumu ve kuvarsit yatakları bulunmuş olup, Mersin'deki Anadolu Cam Sanayi, İzocam gibi sanayi kuruluşlarına uzun süreli potansiyel yaratmaktadır.   Aynı şekilde kırmataş teknolojisine uygun çok fazla kireçtaşı ve beton... Devamı

Adana'da Turizm

2012-08-14 11:47:00
Adanada Turizm |  görsel 1

      Adana içinde barındırdığı eserleri, ören yerleri, müzeleri, yaylaları, sahilleri ve tüm diğer doğal güzellikleri ile turizm ekonomisi için büyük potansiyel olarak görülmektedir.   Adana turizm değerleri bakımından, doğal güzellikleri ve geçmişte çeşitli uygarlıkların hüküm sürdüğü bir bölge olması nedeniyle büyük değer taşımaktadır. İlde çok sayıda tarihi kale, köprü, cami, kilise, ören yeri, han ve hamam bulunmaktadır.   Adana ili içinde bulunan müzeleri ile tarih ve kültür turizmi için bir çekim merkezi olurken, yine barındırdığı cami ve kiliseler ile de inanç turizmine büyük katkılar sağlamaktadır. Toroslarda bulunan yüksek bölgeler de doğa yürüyüşleri, akarsularında rafting sporu, büyük ve ıssız ormanlarında av turizmi yapılmaktadır. Sıcak yaz aylarında yayla turizmi ise giderek rağbet gören bir turizm dalıdır. Adana mağara ve kanyon turizmi için dünya da çok nadir rastlanan güzelliklerle doludur.   160 km uzunluğunda olan Adana’nın kıyı şeridini 45 km’si kumul, sulak, sazlık ve benzeri doğal alanlar oluşturmaktadır. Bu alanların en büyükleri Seyhan nehrinin meydana getiriği Tuzla ve Akyatan gölleriyle, Ceyhan nehrinin oluşturduğu Akyayan gölü ve Yumurtalık dalyanıdır. Bu iki bölge ekolojik yönden çok zengin bir yapıya sahiptir. Bu bölgelerde doğal ortamlarında nadir rastlanan kuşlar ile deniz ve kara canlıları yaşamaktadır.   Çukurova’da yazların sıcak ve kurak geçmesinden dolayı yayla turizmi ilde oldukça gelişmiş durumdadır. Yöre halkı yaz mevsimlerinde yaylalara çıkmaktadır. Bu yaylaların en önemlileri; Bürücek, H... Devamı

Osmanlı Devleti Hangi Tarihte Türk Bayrağını Kullanmaya Başladı

2012-08-14 11:12:00
Osmanlı Devleti Hangi Tarihte Türk Bayrağını Kullanmaya Başladı  |  görsel 1

  Osmanlı Devleti hangi tarihte Türk bayrağını kullanmaya başladı? Osmanlı Devleti 18.yy sonu 19.yy başlarına kadar çeşitli bayraklar kullanıyordu. Bu bayraklar yeşil, siyah, sarı-kırmızı gibi renklerden oluşuyordu. Donanmanın, ordunun, saltanatın ayrı bayrakları vardı. Fatih döneminde padişahın bayrağı beyazdı. Üçüncü Selim Han döneminde bayraklara yeni bir düzenleme getirilmiştir. Ordu ve donanm aya ait bayrakların üzerine sekiz köşeli yıldız ilave edilmiştir. Sultan İkinci Mahmud döneminde de bu durum devam etmekle birlikte devlet dairelerine ve kalelere de bayrak asılmaya başlanmıştır. Kaynaklardan bayrağın zemin renginin al, içindeki şekillerin de beyaz olduğu anlaşılmaktadır. Sultan Abdülmecid Han saltanatının sonlarına doğru bayraktaki sekiz köşeli yıldızın köşelerini beşe düşürmüş ve bayrak günümüzdeki şeklini almıştır. Kısaca söylemek gerekirse devleti temsil eden tek bir bayrağın kullanılması 19. yüzyılın ikinci yarısından itibarendir. (Kaynak : Yedikıta Dergisi)... Devamı

Kadir Geceniz Mübarek Olsun

2012-08-14 11:08:00
Kadir Geceniz Mübarek Olsun |  görsel 1

  Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Kadir gecesinde bir defa, kadir suresini okumak, (başka zamanda) Kur'an-ı Kerimi hatmekten daha sevaptır. Kadir Suresi : Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.) Devamı

Adana'nın Neleri Ünlü

2012-08-14 01:06:00

  Adananın Neleri Ünlü ü  Adana deyince akla: Adana kebabı, şalgam suyu, süllüm, gelir. Adananın Geleneksel Yiyecek ve İçecekleri  Adana yöresinin zengin bir yemek kültürü bulunmaktadır. Bu yemek kültürünün bu kadar zengin olmasının nedeni çeşitli kültürlerin etkisinde kalması ve onların yemekleri ile kendi yemeklerini damak zevkine uygun olarak birleştirmesidir. Adana yemeklerinin en önemli özelliği un, bulgur, et sebze ile çeşitli baharatların çok kullanılmasıdır. Aynı zamanda süt, yoğurt, peynir, çökelekte bol miktarda kullanılmaktadır. Özellikle etli yemekler sebze ile birleştirilerek yapılır. Bakliyat türleri ile sebze yemekleri ve çorbalarda bol miktarda kullanılmaktadır. Adananın En Ünlü Yemekleri  Adana kıyma kebabı, Adana kuşbaşı, içli köfte, kısır, işkembe dolması vb. Bici-bici – ADANA’nın KÜLTÜRÜ Adananın Ünlü İçecekleri  Şalgam suyu, aşlama(meyan kökü), ayran. Adananın En Ünlü Tatlıları  Taş kadayıf, karakuş tatlısı, nemse tatlısı, halka tatlısı ve bici-bici’dir.... Devamı

Adana Takımları

2012-08-12 05:16:00

  Adanaspor, 1954 yılında kurulan bir kulüptür. Maçlarını  5 Ocak Stadı'nda oynayan takım,  Bank Asya 1. Lig'te mücadele etmektedir.  Turbeyler,Adanaspor'un tek taraftar grubudur. Adanaspor(Toros Kaplanları), 1954 yılında Mehmet Eroğlu, Mustafa Bekbaş, Ali Gedikbaş, Ahmet Kavrakoğlu, Musa Çaldağ, Nevzat Ağaoğlu, Cumali Aslankeser, Selim Zeper ve İsmail Kaplakaslan tarafından kuruldu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Adana Demirspor Kulübü,  1940 yılında  Adana'da kurulmuş, renkleri mavi-lacivert olan spor kulübü. Taraftar grubunun adı Şimşekler 'dir. Maçlarını 22.159 kişilik  Adana 5 Ocak Stadı'nda oynamaktadır.  Yüzme ve  Sutopu branşlarında da faaliyet göstermiş ulusal ve uluslararası başarılara imza atmışlardır. Kulübün ilk kurucu üyeleri  Eşref Demirağ,  Vasfı Ramzan,  Hasan Silah, Hikmet Tezel,  Feridun Kuzeybay,  Seha Keyder,  Emin Ersan,  Esat Gürkan ve  Kenan Gülgün'dür. ... Devamı

Adana Efsaneleri

2012-08-12 02:09:00

  Kulaktan kulağa dolaşan Adana efsaneleri   Tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış Çukurova yöresi, bağrında gelişen kültür zenginliği ile eşsiz bir değere sahiptir. Yörede hüküm sürmüş medeniyetlerin çeşitliliği; bölgeye hakim olma arzusu kadar, ona hakim olanların "kaybetme" korkusu; bir çok efsanenin doğuşuna da ilham kaynağı olmuştur. Asırlardır kulaktan kulağa dolaşan efanelerin de etkisiyle, Adana yöresinde söylenegelen bir deyiş vardır: "Misis yılanla, Ceyhan yelle, Adana selle gidecek..."           ANAVARZA EFSANESİ Vaktiyle Anavarza, yiğit insanların ve güzel kızların yaşadığı büyük bir şehirmiş. Kent ve kale, dıştan gelecek tehlikeye karşı koyabilecek durumdaymış. O zamanlarda şehirde yaşayan taş ustaları taştan oymalarla evleri ve meydanları süsler, insana şaşkınlık verecek, hayranlık duyulası eserler yaratırlarmış. Gündüzleri halk kentten çıkar, tarlada-bayırda işini görür, akşam olduğunda ise kente geri dönermiş. Kentin dışı derin hendeklerle ve yüksek duvarlarla çevriliymiş. Kentin kapısındaki asma köprüden başka içeri girebilecek hiçbir yer yokmuş. Halk bu güzel kentte huzur içinde yaşarmış. Akşamları her ev kahkahayla dolarmış, ağıtlar şarkı diye söylenirmiş. Halk mutluymuş, günler böyle gelir geçermiş. Anavarza Kralı’nın, gökyüzünde parıldayan ay'a "Sen doğma, ben doğayım" diyen dünya güzeli bir kızı varmış. Bu kız akıllı mı akıllı, güzel mi gü... Devamı

Adananın İlçeleri

2012-08-12 02:00:00

Adana'nın Seyhan, Yüreğir ve Karaisalı merkez ilçeler; Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Yumurtalık diğer ilçeler olmak üzere 15 ilçesi mevcuttur.    Aladağ İlçesi     Eski bir yerleşim yeri olan Aladağ'ın merkezi hem Selçuklular hem de Osmanlılar döneminde Türk aşiretleri tarafından bir yerleşim birimi olarak kullanılmıştır.           Aladağ, Adana iline bağlı, doğusunda Kozan, güneyinde İmamoğlu ve Karaisalı, batısında Pozantı, kuzeyinde ise Niğde ili Çamardı İlçesi ve Kayseri ili Yahyalı ilçesi bulunmaktadır. İlçenin çok geniş bölümü tepelik ve dağlık bir arazi yapısına sahiptir. Aladağ'ın yüzölçümü 1347 km²'dir. Bu alanın 279 km²'si tarım arazisi, geri kalanı ise  orman arazisi ve açık taşlık-kayalık arazidir. Aladağ ilçesi kuzeyde toros dağları, doğu ve güneyden Seyhan nehri ile çevrelenmiştir. Demirkazık  dağı  3688 m rakımı ile torosların en yüksek zirvesi olarak Aladağ sınırları içerisinde bulunmaktadır. Aladağ'ın %49'u verimli (65.554 ha) olmak üzere %77'si ormanlarla kaplıdır. Tarım arazileri genellikle engebeli bir yapıya sahip olup verimlilik oldukça düşüktür. Sulu tarıma uygun arazi çok azdır. Tarım olarak çitle çevrilmiş bahçelerde meyvecilik yapılmakta, susuz arazilerde ise buğday ekilmektedir.  Kiraz, elma, ceviz, hurma vb. meyveler yetiştirilmektedir.         ... Devamı

'' Ramazan Dolayısıyla Kapalıyız '' yazısı Polislerin Dikkatini

2012-08-12 00:53:00
 Ramazan Dolayısıyla Kapalıyız  yazısı Polislerin Dikkatini  |  görsel 1

    Adana'nın Seyhan ilçesinde Sarıhamzalı Mahallesinde bulunan bir genelevde Emniyet Müdürlüğü arama yaptı.   Uygulama sırasında bir odanın penceresinde 'Ramazan dolayısıyla kapalıyız' yazısı polislerin dikkatini çekti.   Bu odada bulunan kadınlar, Ramazan ayında oruç tuttukları için müşteri kabul etmediklerini söyledi. Devamı

I Kadınlara Yönelik Moda Paylaşım Sitesi: KadınVerkek